TDD

TDD är förkortning för technical due diligence.

Vi kan hjälpa till inför fastighetstransaktioner när byggnader och anläggningar behöver granskas, besiktigas, bedömas.

Det är sådana skeden ofta bråttom men viktigt att få en oberonde uppfattning om status på transaktionsobjekten, kanske också en uppfattning om det finns akut behov av underhåll eller hur prognos för framtida underhållskostnader ser ut.

Besiktningsgruppen har kapacitet och förmåga att utföra sådana uppdrag.