Tjänster

Besiktningsgruppen utför i första hand olika typer av besiktningar och uppdrag som kontrollansvarig.

  1. Entreprenadbesiktningar
  2. TDD (i samband med fastighetstransaktioner)
  3. STB (status och underhållsbesiktningar)
  4. Sakkunnig i tvister och utredningar