STB

STB är förkortning för statusbesiktning.

Besiktningsgruppen kan hjälpa fastighetsägare när byggnader och anläggningar behöver granskas, besiktigas, bedömas för att avgöra framtida underhållsbehov..

Det är avgörande för en fastighetsägares plånbok attha koll på om det finns akut behov av underhåll eller hur prognos för framtida underhållskostnader ser ut.

Besiktningsgruppen har kapacitet och förmåga att utföra sådana uppdrag.