Besiktningsmän

Mattias Johansson
Entreprenadbesiktningsman
Certifierad Kontrollansvarig enl PBL

0733 – 74 62 40

POrträtt (2)

Stefan Simonsen
Besiktningsman Tak och fasad,
biträdande besiktningsman bygg

0705 – 57 49 11

Porträtt (10)

Ulf Carlsson,
Certifierad besiktningsman
Certifierad Kontrollansvarig enl PBL

0709 – 98 54 44