Besiktningsmän

Mattias Johansson Certifierad entreprenadbesiktningsman Certifierad Kontrollansvarig enl PBL

0733 – 74 62 40, www.syncronisera.se

POrträtt (2)
Stefan Simonsen Besiktningsman Tak och fasad, biträdande besiktningsman bygg Plåtslagerikonsult

0705 – 57 49 11, www.plåtslagerikonsult.se

Porträtt (10)
Ulf Carlsson, besiktningsman bygg, fuktsakkunnig, Kontrollansvarig enl PBL

0709 – 98 54 44