Kontrollansvar PBL (K)

Flera av våra besiktningsmän är också Kontrollansvariga enligt PBL. I flera avseenden så granskar BM och KA samma dokument, så det finns en del samordningsvinster att hämta. Det finns inget formellt hinder mot att samma person är både Kontrollansvarig och Besiktningsman, men vi anser att de i normalfallet bör hållas åtskilda ändå.

Vi kan erbjuda en kombination av de tjänsterna i samma projekt men då utfört av olika personer. Det blir en samordningsvinst i att vår KA och vår BM kan utbyta information snabbt och enkelt på samma plattform. KA jobbar lika digitalt som BM.